Bestuursleden

Voorzitter

- Vacature -

Secretaris

Mevrouw T.G. Jongschaap
Wilg 306
8446 SZ Heerenveen
Tel:     0513 - 624 042

Bestuurslid / Ledenadministratie

De heer S. Praamsma
Regenboog 20
8446 EL Heerenveen
Tel:     0513 - 623 969

Penningmeester

- Vacature - 

Bestuurslid

De heer J. Veenstra
Beugel 76
8447 AH Heerenveen

Meldpunt Overlijden

 I.g.v. overlijden van een naaste verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met een van onze bodes.

Willy Dijkmeijer
06 - 50 819 786

Hinke van der Meulen
0512 – 356901
06 – 30 40 57 66

 

Contact

Ons algemene emailadres is

info@uvheerenveen.nl